Opći uvjeti

Uvjeti i odredbe

1. OPĆI UVJETI

Ovi Opći uvjeti i propisi o putovanju sastavni su dio Ugovora, drugim riječima Vouchera, između putničke agencije Aditus Mare (u daljnjem tekstu: Agencija) i izvođača putovanja (u daljnjem tekstu: Putnik). Ovi Opći uvjeti definiraju uvjete pod kojima Agencija sklapa ugovor s vlasnikom rezervacije, a razlikuju se u smislu pravne odgovornosti. Za rezervacije, ako Agencija nudi dodatne usluge, osim smještaja ugovorenih kao organizator, dok u svim ostalim slučajevima Agencija djeluje kao posrednik (za prodaju smještaja). Sve informacije i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju i Agenciju i Putnika.

2. PONUDE

Agencija osigurava usluge prema podacima objavljenim i važećim u trenutku potvrde rezervacije, te prema opisu i razdoblju putovanja u skladu s potvrđenim rezervacijama, osim u okolnostima koje nisu pod našom kontrolom, poput bolesti ili smrti davatelja usluge ili njegove/njezine uže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (prirodne katastrofe kao što su potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajkovi, terorističke akcije i ograničenja izdana iz vladine mobilizacije, zabrana izlaska iz zemlje).

3. REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti i rezervacije smještaja mogu se izvršiti putem e-maila, telefonskim pozivom ili pismenim putem u bilo kojoj poslovnici agencije, kao i u uredima naših partnerskih putničkih agencija. Potvrđivanjem rezervacije, Putnik potvrđuje da je svjestan Općih uvjeta putničkih usluga i da u potpunosti razumije i prihvaća ove uvjete koji su obvezujući i za Putnika i za Agenciju.

Agencija putniku osigurava odgovarajuće materijale u elektroničkom obliku, prezentirajući sve relevantne podatke o putovanju, te pruža ili ističe opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog Ugovora, kao što nudi paket putnog osiguranja. Za rezervaciju smještaja putnik je dužan uplatiti predujam - depozit od najmanje 20% ukupne vrijednosti cijene smještaja za odabrano razdoblje, osim ako tijekom postupka rezervacije nije drugačije navedeno, a preostalih 80% ukupne vrijednosti ukupne vrijednosti cijena smještaja po dolasku izravno pružatelju usluga - domaćinu, osim ako je drugačije navedeno tijekom postupka rezervacije. Za posebno označen objekt ili smještaj putnik je obvezan platiti 100% vrijednosti cijene smještaja za odabrano razdoblje kako bi realizirao rezervaciju. Spomenuti modeli plaćanja primjenjuju se na sav smještaj ako nije drugačije navedeno i s kojim je putnik upoznat prilikom potvrđivanja rezervacije. Putnik je dužan pružiti sve informacije potrebne za postupak rezervacije.

Mi jamčimo sigurno plaćanje putem naše web stranice

Na našoj web stranici pružamo WsPay uslugu za plaćanje putem interneta koja koristi najnapredniju tehnologiju zaštite i zaštite od krađe/zlouporabe kao što su, Secure Socket Layer (SSL) i druge sigurne postupke u skladu s najvišim mogućim standardima. Razmjena povjerljivih podataka između mrežnog sustava plaćanja i centara za izdavanje odobrenja za plaćanje distributera kreditnih kartica vrši se putem mreže koja je nepristupačnim korisnicima u potpunosti nedostupna. Povjerljive informacije s vaše kreditne kartice dostavljaju se izravno preko sigurne mreže autorizacijskom centru.

Napomena za plaćanja izvršena u inozemstvu - Ovaj način plaćanja odnosi se isključivo na inozemne klijente. Vrijednost rezervacije potrebno je prenijeti na inozemni račun agencije. Naknade za bankovne transfere platitelja i primatelja u cijelosti pokriva klijent.

Napomena za plaćanje kreditnom karticom - Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti. Iznos koji će se teretiti s vašeg računa na kreditnoj kartici dobiva se konverzijom cijene u eurima u hrvatsku kunu prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom naplate vaše kreditne kartice isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica. Kao rezultat ove pretvorbe postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.

Pružatelj usluge zadržava pravo zadržati uslugu Putniku ako Putnik dovede kućnog ljubimca u smještajni objekt, a da prethodno nije obavijestio Agenciju ili davatelja usluga. U tom slučaju Agencija nije obvezna prihvatiti pritužbe Putnika na kvalitetu rezerviranog smještaja ili usluga.

Promocije i popusti ne mogu se međusobno objedinjavati niti kombinirati. Svaka rezervacija može sadržavati samo jedan popust.

4. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu zajedno s uplatom smještaja. Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, boravišna pristojba iznosi od 2,00 do 7,00 kuna po osobi dnevno za odrasle. Djeca od 12 do 18 godina (ali ne nakon navršenih 18 godina) imaju 50% popusta, dok su djeca mlađa od 12 godina oslobođena plaćanja boravišne pristojbe. Ukupni iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju određen je odredištem u Republici Hrvatskoj kao i datumima usluge smještaja.

5. CIJENE

U cijenu usluge je uključena osnovna usluga koja je opisana u cjeniku rezervirane smještajne jedinice. Posebne ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (označene kao različite vrste mogućih usluga u opisu smještajne jedinice ili cjeniku ili dodatnim uslugama koje su dostupne uz prethodnu najavu i dodatno plaćanje), a putnik će ih platiti zajedno s iznosom rezervacije ili na licu mjesta, kao što je naznačeno u našoj ponudi. Posebne i dodatne usluge/zahtjevi moraju biti zatraženi ili najavljeni tijekom postupka rezervacije.

Prosječni troškovi električne energije, vode i plina uključeni su u cijenu smještaja, kao i posteljina, završno čišćenje i ostale dodane usluge koje su navedene u opisu svake smještajne jedinice. Putnik je dužan prije odlaska napustiti prostorije čiste i uredne, bez obzira na konačnu naknadu za čišćenje koju je postavio vlasnik. Završno čišćenje uključuje pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća i čišćenje svih prostorija u smještajnoj jedinici kako bi smještajna jedinica ostala uredna.

Cijene usluga izražene su u eurima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili depozit za određenu rezervaciju, Agencija jamči cijenu smještaja navedenu na izračunu na temelju kojeg je izvršena uplata depozita. Ako dođe do promjena stope prije uplate depozita, Agencija je dužna o tim promjenama obavijestiti Putnika. Sve uključene strane prihvaćaju da Agencija zadržava pravo promjene cijena najkasnije 20 dana prije početka usluge ako se nakon potvrde rezervacije desilo sljedeće: promjene deviznog kursa, Ako je cijena plaćenog iznosa rezervacije povećanje za više od 10%, Putnik ima pravo otkazati rezervaciju i također ima pravo na povrat novca bez ikakve dodatne naknade.

Cijene navedene u našim ponudama i programima formiraju se prema dogovoru s našim ugovorima i ne moraju nužno odgovarati cijenama navedenim na licu mjesta u smještajnoj jedinici u kojoj putnik boravi. Na moguće razlike u cijenama ne mogu se podnijeti žalbe. Ako broj ljudi koji stignu u rezerviranu smještajnu jedinicu premaši broj naveden u putnim dokumentima (voucheru), davatelj usluge ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili smjestiti sve putnike pod uvjetom da se dodatno plaćanje za nenajavljene putnike izvrši na točka. U ovom slučaju agencija ne prihvaća pritužbe na kvalitetu ili usluge pružene u rezerviranom smještaju.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGE

Ponuđene smještajne jedinice opisane su u skladu sa službenom kategorizacijom nadležnog tijela, kao i stvarnim stanjem jedinice u trenutku objavljivanja. Standardi smještaja, hrane, usluga i slično razlikuju se ovisno o destinaciji/zemlji i ne podliježu usporedbi. Podaci pruženi Putniku na prodajnom mjestu ne obvezuju Agenciju ništa više od podataka navedenih na web stranicama www.myadriatica.com ili u katalogu ili drugom tiskanom materijalu Agencije.

Parkirno mjesto osigurano je samo ako pružatelj usluga ima po jedno dostupno parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu u prostorijama ili u njihovoj blizini. Osigurano parkirno mjesto ne znači nužno da se nalazi u dvorištu prostorija, u čuvanom, ograđenom ili natkrivenom prostoru.

Smještaj koji je dostupan invalidskim kolicima, ali nije nužno u potpunosti prilagođen mora imati sljedeće karakteristike:

položaj smještajne jedinice je u prizemlju (do najviše 2 koraka na ulazu u smještajnu jedinicu)

veličina smještajne jedinice pogodna je za kretanje osobe u invalidskim kolicima (minimalna širina vrata je 75 cm, prostrano kupatilo, koje nije nužno opremljeno odgovarajućim ručkama i šipkama)

7. OBVEZE AGENCIJE

Obveza Agencije je pružanje usluga kao i odabir davatelja usluga, uzimajući u obzir prava i interese putnika koji su u skladu s tradicijama turističke industrije. Agencija će ispuniti sve gore navedene obveze, osim u okolnostima koje nisu pod njezinim nadzorom (članak 2.) u kojima će Agencija postupiti kako je navedeno u članku 12.

8. OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

 • imati valjanu putnu dokumentaciju
 • poštivati sve carinske i devizne propise odredišne zemlje
 • poštivati sve carinske i devizne propise, kao i zakone i druge propise Republike Hrvatske, kao i drugih zemalja kroz koje prolazi ili boravi. Upitajte treba li ili ne vizu za odredišna zemlja, kao i susjedne zemlje. U slučaju da putnik ne može nastaviti putovanje zbog neposredne povrede ovih propisa, putnik je odgovoran za sve povezane troškove.
 • pridržavati se kućnih pravila smještajne jedinice, kao i surađivati s pružateljem usluga na dobronamjerni način
 • predstaviti pružatelju usluge dokument koji dokazuje plaćenu uslugu (vaučer primljen putem e-maila ili faksa)
 • platiti ostatak rezervacije naveden na putnoj ispravi (voucheru) davatelju usluge prvoga dana dolaska u domaćoj valuti (hrvatskoj kuni). Cijena u eurima preračunat će se u hrvatsku kunu prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
 • navesti namjeru dovođenja kućnog ljubimca u smještajnu jedinicu, čak i ako je smještajna jedinica opisana kao smještaj kućnim ljubimcima, kao i navesti vrstu i veličinu ljubimca. Iako su kućni ljubimci možda dopušteni, postoje kućni propisi kojih se treba pridržavati i poštivati. Za većinu smještajnih jedinica prilagođenih kućnim ljubimcima primjenjuje se dodatna naknada koja se plaća na dan dolaska izravno davatelju usluga. Putnik će unaprijed dobiti informacije od agencije o naknadi za kućne ljubimce koja se plaća na dan dolaska.
 • ako Putnik namjerava doći s više osoba od navedenih kao maksimalni kapacitet smještajne jedinice, dužan je o tome odmah obavijestiti agenciju nakon slanja zahtjeva za smještaj, čak i ako su osobe maloljetna djeca. Mogućnost boravka s većim brojem ljudi ovisi isključivo o dobroj volji davatelja usluga smještaja i ne isključuje dodatno plaćanje. Ne postoje pravila prema kojima maloljetna djeca mogu boraviti besplatno i bez najave u smještajnoj jedinici.

Ako putnik ne poštuje ove propise, smatrat će se odgovornim za bilo kakve troškove ili štetu. Potvrđujući rezervaciju, Putnik je pristao nadoknaditi pružatelju usluga na licu mjesta svaku potencijalnu štetu nastalu uslijed njegove nepažnje.

9. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZIVANJA

U slučaju da Putnik želi promijeniti ili otkazati potvrđenu rezervaciju, mora to učiniti u pisanom obliku (putem e-maila ili faksa). Promjene ili otkazivanja telefonski nisu dopuštene i neće biti prihvaćene. U slučaju da Putnik zatraži promjenu ili otkaže potvrđenu rezervaciju, datum primitka pismenog otkaza, tijekom redovnog radnog vremena Agencije, predstavljat će osnovu za obračun troškova. Ako je pisani otkaz primljen izvan redovnog radnog vremena Agencije, datum otkaza koji će predstavljati osnov za obračun troškova otkaza bit će sljedeći radni dan agencije. U slučaju da putnik otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 72 sata nakon uplate, pod uslovom da je između datuma otkazivanja i početka usluge usluge u pitanju ostalo najmanje 40 dana, Agencija će vratiti povrat uplaćenog iznosa Putniku u roku od 7 radnih dana. To vrijedi samo za prvu otkazanu rezervaciju.

U slučaju da Putnik zatraži promjenu broja osoba, datum dolaska ili datum završetka potvrđene rezervacije, pod uvjetom da je promjena moguća, primjenjivat će se sljedeći uvjeti:

 • više od 30 dana prije dolaska, ako je novi iznos rezervacije jednak ili veći od prvobitnog iznosa rezervacije, Agencija će naplatiti samo razliku u cijeni
 • više od 30 dana prije dolaska, ako je novi iznos rezervacije manji od prvobitnog iznosa rezervacije, Agencija će naplatiti 25,00 EUR naknade za promjenu. Eventualne razlike u cijeni vratit će se Putniku.
 • od 29 do 7 dana prije dolaska, ako je novi iznos rezervacije jednak ili veći od prvobitnog iznosa rezervacije, Agencija će naplatiti samo razliku u cijeni.
 • od 29 do 7 dana prije dolaska, ako je novi iznos rezervacije manji od prvotnog iznosa rezervacije, Agencija će izvršiti promjenu prema zahtjevu putnika, ali iznos rezervacije neće se umanjiti
 • promjene rezervacije od 6 do 1 dana prije dolaska nisu moguće.

U slučaju da Putnik zatraži promjenu potvrđene smještajne jedinice u smještajnu jedinicu unutar iste zgrade istog pružatelja usluga, pod uvjetom da je promjena moguća, Agencija će naplatiti naknadu za promjene u iznosu od 15,00EUR i bilo kakvu razliku u cijeni.

U slučaju da Putnik zatraži promjenu potvrđene smještajne jedinice u smještajnoj jedinici drugog pružatelja usluga, promjena će se tretirati kao otkaz i primjenjuju se dolje navedeni Uvjeti otkaza.

Ako promjena rezervacije nije moguća i putnik otkaže potvrđenu rezervaciju, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza.

Ako gost zatraži promjenu rezervacije rezervacije do 48 sati prije dolaska, a promjena je moguća, agencija će naplatiti administrativnu pristojbu u iznosu od 15 EUR i moguću razliku u cijeni. Promjene manje od 48 sati prije prijenosa nisu moguće.

Uvjeti otkaza:

Privatni smještaj - apartmani i sobe, hotelske sobe

1) Za otkazivanje smještaja troškovi otkaza su sljedeći:

 • za otkazanu rezervaciju najkasnije 30 dana prije početka usluge najmanje 20% i najviše 40% ukupnog iznosa rezervacije. Iznos otkaza jednak je iznosu plaćenom za potvrdu rezervacije.
 • za otkazanu rezervaciju od 29 do 0 dana prije datuma početka usluge naplaćuje se 100% od ukupnog iznosa rezervacije
 • ukoliko Putnik ne stigne na odredište ili otkaže uslugu smještaja nakon što je ona započela, naplatit će se 100% ukupnog iznosa rezervacije.

Vile, kuće za odmor i kuće za odmor

 • za otkazanu rezervaciju do 40 dana prije datuma početka usluge 40% od ukupnog iznosa rezervacije
 • za otkazanu rezervaciju do 39 do 0 dana prije datuma početka usluge naplaćuje se 100% od ukupnog iznosa rezervacije
 • Gost je dužan platiti cjelokupni iznos ili ostatak ukupne rezervacije najkasnije 40 dana prije datuma početka usluge.
 • Napomena: Svi gore navedeni uvjeti primjenjuju se na sve vrste objekata ako nije drugačije navedeno tijekom postupka rezervacije

Prijenosi

2) U slučaju otkazivanja potvrđenog transfera rezervacije, naplaćuju se sljedeće naknade:

 • za otkazanu rezervaciju najkasnije 72 sata prije početka usluge, naplatit će se administrativni troškovi u iznosu od 15 EUR.
 • ako Putnik ne stigne na odredište transfera ili otkaže uslugu u roku od 72 sata prije početka, naplatit će se 100% od ukupnog iznosa rezervacije.

Za svaku otkazanu rezervaciju smještaja Agencija naplaćuje naknadu u iznosu od 25 eura za troškove rukovanja. Ako Putnik ima pravo na djelomični povrat novca nakon otkazivanja rezervacije, agencija će izvršiti povrat novca u roku od 45 dana.

U slučaju da putnik otkaže rezervaciju za koju je platio 20% ukupnog iznosa rezervacije, a stvarni troškovi otkaza premašuju iznos koji je već plaćen za rezervaciju, Agencija zadržava pravo naplate stvarnih nastalih troškova koji će biti izračunat se u skladu s otkaznim uvjetima opisanim u članku 9. ovih Općih uvjeta. Agencija će Putniku izdati račun koji će mu biti dužan platiti u roku od 14 dana od primitka.

U slučaju da Putnik mora otkazati rezervaciju u roku od 7 dana prije datuma početka usluge, Agencija nudi Putniku mogućnost da pronađe novog putnika/korisnika za istu rezervaciju ako je moguće (to ovisi o davatelju usluge). U tom slučaju Agencija naplaćuje samo stvarne troškove promjene putnika. Novi nositelj rezervacije prihvaća sve obveze navedene u ovim Općim uvjetima.

U slučaju da Putnik ne dođe u smještaj do ponoći na dan početka usluge, a da se ne kontaktira s Agencijom ili pružateljem usluge, rezervacija će se otkazati i naplatiti odgovarajuće naknade za otkazivanje prema gore navedenim uvjetima. Ako stvarni troškovi premaše iznos plaćen za rezervaciju, Agencija zadržava pravo naplate stvarnih nastalih troškova te će Putniku poslati račun koji će mu biti dužan platiti u roku od 14 dana od primitka.

Agencija nije obvezna ili odgovorna nadoknaditi Putniku troškove njegovih putnih isprava ili viza u vezi s rezervacijama otkazanim od strane Putnika.

10. OSIGURANJE PUTOVANJA

Trošak putovanja ne uključuje paket putnog osiguranja: osiguranje od nezgoda i bolesti koje se mogu pojaviti za vrijeme putovanja, oštećenja ili gubitka prtljage ili dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Ako Putnik zatraži dodatno osiguranje, može se ugovoriti izravno sa osiguravajućim društvom ili kod same Agencije pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Molimo pročitajte Uvjete osiguranja osiguranja prije kupnje.

Trošak putovanja ne uključuje osiguranje otkaza. Ako Putnik tijekom postupka rezervacije posumnja da bi mogao iz određenih razloga otkazati svoje putovanje, agencija preporučuje kupnju osiguranja otkaza. Osiguranje otkaza ne može se platiti nakon što je izvršena rezervacija, samo tijekom postupka rezervacije.

Ako Putnik nema osiguranje otkaza i nije u mogućnosti putovati, Agencija zadržava pravo na povrat novca prema uvjetima otkaza navedenim u članku 9 ovog Ugovora. U slučaju otkaza rezervacije, troškovi zahtjeva za vizu i ostali troškovi putnih isprava ne mogu se vratiti, čak i ako Putnik ima otkazno osiguranje. Ako putnik ima policu osiguranja otkaza, putnik mora podnijeti sve zahtjeve osiguravajućem društvu koje je izdalo policu, a Agencija je dužna dostaviti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na zahtjev i predmetnu rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja priloženi su politici osiguranja i Agencija preporučuje putnicima da ih pažljivije pročitaju.

11. LUGGAGE / BAGGAGE

Svaki je putnik odgovoran za izgubljenu, oštećenu i/ili ukradenu imovinu koja je ostavljena bez nadzora. Agencija nije odgovorna za izgubljenu, oštećenu ili ukradenu prtljagu, niti za ukradenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici (preporučujemo iznajmljivanje sefa ako je moguće ili kupnju paketa osiguranja koji bi uključivao osiguranje prtljage). Izgubljenu ili ukradenu prtljagu prijavite davatelju usluga smještaja ili odgovarajućoj policijskoj postaji.

12. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZIVANJE

Agencija zadržava pravo promjene rezervacija u slučaju okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidjeti članak 2.). Rezerviranu smještajnu jedinicu možete promijeniti samo uz prethodnu najavu Putniku za smještajnu jedinicu iste kategorije ili više kategorije i po cijeni po kojoj je Putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u jedinici više kategorije gdje je cijena 15% viša od cijene plaćene rezervacije, Agencija zadržava pravo naplatiti Putniku razliku u dogovoru s Putnikom. U slučaju da se ne može organizirati zamjenska smještajna jedinica, Agencija zadržava pravo otkazati rezervaciju i obavijestiti Putnika prije početka usluge te jamči potpuno vraćanje uplaćenog iznosa. Ako Agencija otkaže rezervaciju, Putnik nema pravo na naknadu od Agencije i Agencija je samo obvezna vratiti iznos uplaćen na račun Agencije. Ako na dan početka usluge nije na raspolaganju odgovarajuća zamjenska jedinica, Agencija će se potruditi Putniku pružiti informacije o mogućim alternativnim aranžmanima koji nisu dio ponude Agencije i putniku će refundirati puni iznos plaćen za rezervaciju.

13. RUKOVANJE/PRIJAVA ŽALBE

Svaki putnik - vlasnik rezervacije ima pravo podnijeti žalbu ako se ne plaćaju usluge. Ako pružene usluge nisu zadovoljavajuće, putnik je dužan odmah obavijestiti Agenciju o neprimjerenoj usluzi i podnijeti žalbu na dan svog dolaska na lokaciju davatelju usluga, te obavijestiti ured agencije putem e-maila na info@myadriatica.com ili telefonom na broj +385 (0) 22 443 852 (radno vrijeme službe za korisnike 08:00-16:00). Putnik je dužan dobronamjerno surađivati s predstavnikom Agencije i s pružateljem usluga kako bi se uzrok reklamacije mogao riješiti. Ako po dolasku putnik nije zadovoljan stanjem smještaja i napusti smještaj na vlastitu inicijativu i nađe drugi smještaj bez davanja agencije mogućnosti da riješi problem, Putnik nema pravo tražiti povrat novca ili podnijeti zahtjev za naknadu, bez obzira na to jesu li njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

Ako Putnik na licu mjesta prihvati predloženo rješenje koje odgovara usluzi pruženoj, Agencija neće uzimati dodatne žalbe niti će na njih odgovoriti.

Ako se problem ne riješi na licu mjesta nakon intervencije, putnik je dužan podnijeti pismeni prigovor zajedno s pratećim dokumentima kao i bilo kakvim fotografijama kako bi prigovor podnio agenciji putem e-maila na info@myadriatica.com ili putem pošaljite poštu najkasnije 8 dana nakon povratka Putnika s putovanja. Agencija će uzeti u obzir samo potpuno dokumentirane žalbe koje su pristigle u roku od 8 dana.

Agencija je dužna donijeti pisano rješenje o prigovoru u roku od 14 dana od primitka pisane žalbe. Agencija može odgoditi rok radi prikupljanja dokaza i provjere zahtjeva za potraživanjem kod davatelja usluga, ali ne duže od 14 dana. Agencija će uzeti u obzir samo one tvrdnje čiji se uzrok ne može riješiti na licu mjesta.

Sve dok Agencija ne donese odluku, drugim riječima tijekom trajanja 14/28 dana nakon podnošenja žalbe, Putnik se odriče prava javnog sudjelovanja treće strane, arbitraže UHPA ili drugih institucija u otkrivanju podataka kao i podnošenja prijave. Najviši iznos naknade po žalbi može iznositi dio usluge prigovora i ne može obuhvatiti korišteni dio usluge ili ukupni iznos usluge. Zakon o turizmu isključuje putničko pravo na naknadu idealne štete.

Ako Putnik nije zadovoljan odgovorom organizatora, a koristio je usluge agencije koja je članica UHPA-a i žalio se na gore navedene smjernice za postupak implementacije žalbe, Putnik može uložiti žalbu na arbitražu UHPA. U skladu s Arbitražnim pravilima, cjelokupni postupak trebao bi biti završen u roku od mjesec dana. Tijekom ovog postupka organizator će se ili dogovoriti o šteti ili će Putnik uz malu naknadu naučiti da čak ni na sudu, na koji se Putnik može žaliti, gotovo da i nema šanse za pobjedu u parnici.

Agencija ne može biti odgovorna za klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora, niti za druge slične situacije i događaje koji mogu rezultirati nezadovoljstvom putnika i nisu izravni rezultat smještajne jedinice (na primjer, loše vrijeme , nepravilno održavane plaže, gužve, izgubljena ili ukradena imovina i slično).

Ako se Putnik odluči rezervirati posebnu ponudu LAST MINUTE, FIRST MINUTE ili POSEBNA PONUDA, tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ova putovanja uključuju nesigurnost činjenica na koje agencija ne može utjecati, a Putnik prvenstveno zbog cijene prihvaćene u takvom putovanju i stoga nema pravo na povrat uplate ili bilo koji prigovor agenciji.

14. SIGURNOST OSOBNIH INFORMACIJA

Putnik pruža osobne podatke po svojoj vlastitoj slobodnoj volji. Osobni podaci potrebni su za obradu traženih usluga. Iste se informacije upotrebljavaju za međusobno komuniciranje. Agencija je obvezna da osobne podatke Putnika neće iznijeti iz zemlje ili dati trećoj strani, osim u svrhu obavljanja traženih usluga. Osobni podaci čuvat će se u bazi podataka u skladu s odlukom Uprave o načinu korištenja za prikupljanje, obradu i osiguranje osobnih podataka. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, putnik daje dozvolu da se njegovi osobni podaci koriste u promotivnim ponudama Agencije.

15. NAPOMENA

Uplata pologa ili uplata u cijelosti znači da Putnik u potpunosti razumije i prihvaća gore navedene uvjete.

16. NADLEŽNOST SUDA

Putnik i Agencija nastojat će riješiti moguće pravne tužbe u primjeni ovog Sporazuma, a ako se sporazum ne može postići, pitanje će postati predmetom nadležnosti suda u Splitu, u skladu s zakonima Republike Hrvatske.